Meny Menu
W:
H:
Vikingskip
Vikingskip

Æresbevisninger

Vikingskip

”Vikingskipet” ble innstiftet i 1963. "Vikingskipet" tildeles personer innen og utenfor politietaten som har vist stor interesse for politiidretten økonomisk og administrativt – eller har vist fremragende idrettslig innsats.


Æresbevisningen er tildelt følgende personer:
 

Erling Brinkmann

politimester

1963

Thomas Olsen skipsreder

1964

Tom Wilhelmsen skipsreder

1964

Otto Berg politioverbetjent

1964

Sverre Weinholdt politibetjent

1964

C. Helling oberst

1965

Rasmus M. Pedersen politikommissarie

1965

Johan Gjerde politimester

1966

Magnus Kristensen kontorsjef

1966

Asbjørn Bryhn politimester

1968

Elisabeth Schweigaard Selmer justisminister

1970

Magnar Solberg politioverkonstabel

1972

Fjalar Jarva Rikspolitisjef

1973

Ivar Homnes konsulent

1977

Einar O. Søhol disponent

1977

Åke Karlberg  

1984

Kaare Singsaas sjefsinspektør

1993

Jan Willy Eriksen direktør

1993

Agnar Ulvedal redaktør/politistasjonssjef

1994

Gustaf Andersson politimester

1995

Kurt Olsen kriminalsjef

1996

Ralph Hofgren direktør

1997

Ingelin Killengreen politidirektør

2001

Conrad Fabritius Tengnagel høyesterettsadvokat/styreformann NKK

2013

Johan Fjærestad politiavdelingssjef/forretningsfører NPI

2013

Hans Sverre Sjøvold politimester 2015
Knut Alme Redaktør/NPI 2017