Meny Menu
W:
H:
VÅRE

NYHETER
Nyhet

Alle PM avlyst

Styret i NPI gjennomførte et videomøte tirsdag 2. juni 2020. Der ble korona-epidemien som har rammet Norge og resten av verden diskutert. Styret ser at tiltakene som er satt i verk vil skape utfordringer i tiden som kommer. Selv om enkelte idretter, slik som golf, tennis, skyting og andre individuelle idretter antageligvis kan gjennomføres med visse forholdsregler, vil tiden som kommer være preget av stor usikkerhet grunnet smittesituasjonen. Her kan nevnes myndighetenes restriksjoner for reiser og konkurranser, POD’s retningslinjer for politiansattes reisevirksomhet, politiansattes mulighet til å få fri, pris på transport til og fra mesterskapene, tidsfrister for å avbestille kostnadsfritt for arrangører, og sikker flere andre grunner. Styret har derfor ut fra et totalbilde, og for å gi forutsigbarhet og likhet for deltagere og arrangører, bestemt at alle PM i 2020 avlyses. Styret håper at korona-epidemien er under kontroll i 2021 og at politiidretten da er tilbake i normal drift. Hvordan det vil bli for de nordiske- og europeiske politimesterskapene, vil vi sende ut informasjon om dette fortløpende.